NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków będzie realizowany w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28.09.2023 r. w sprawie „zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, określenie kryteriów pierwszeństwa, w tym określenie zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych wybudowanych w Nakle nad Notecią w ramach Inwestycji Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju”.

Etap 1

Najpierw składasz w NADM wniosek o mieszkanie. Druk wniosku będziesz mógł pobrać z tej strony internetowej. Wniosek będzie można złożyć tylko w terminach, które określi Urząd Gminy we współpracy z NADM. Trzeba będzie też dostarczyć dokumenty potwierdzające dane, które wpisałeś we wniosku.

POBIERZ WNIOSEK Z ZAŁĄCZNIKAMI


Etap 2

Kryteria społeczne nie wystarczą, aby podpisać umowę najmu. Musisz jeszcze posiadać zdolność czynszową, tj. możliwość opłacania czynszu i rachunków. Dlatego osoby, które pozytywnie przejdą pierwszy etap, zostaną zaproszone do weryfikacji czynszowej.

KAUCJA
CZYNSZ
WYPOSAŻENIE

Wysokość kaucji w Nakle nad Notecią została określona na poziomie 6-krotności miesięcznego czynszu.

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu. Pamiętaj więc, że Twoje początkowe koszty obejmą: kaucję i pierwszy czynsz.

Mieszkania będą już wykończone. Zastaniesz w nich: podłogi, glazurę i terakotę, w pełni gotową łazienkę, ściany pomalowane na biało, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

UMOWA NAJMU

Umowy z najemcami są zawierane na podstawie przepisów o najmie instytucjonalnym, które zawiera ustawa o ochronie praw lokatorów (rozdział „Najem instytucjonalny lokalu”). Umowa najmu instytucjonalnego zawierana jest na czas oznaczony. Nawet gdyby trwała dłużej, nie zostanie przekształcona w umowę na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 19f ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, do umowy najmu instytucjonalnego najemca dołącza oświadczenie w formie aktu notarialnego, że jeśli nie wywiąże się z jej warunków, np. będzie zalegał z czynszem najmu, podda się dobrowolnie eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Najemcy mogą się starać o dopłaty do czynszu oraz dodatki mieszkaniowe.

CZĘSTE PYTANIA

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

  • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współlokatorami mieszkania)
  • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt notariusza?

Koszty notariusza pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego dziecko, jeżeli to dziecko do tej pory z nim nie mieszkało?

Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do „dziedziczenia” najmu, muszą przystąpić do umowy najmu jeszcze za Twojego życia.

Czy mogę zostać najemcą, jeśli posiadam działkę budowlaną?

Tak. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy.

Podpisałem umowę najmu, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej.

Po kilku latach od podpisania umowy najmu postanowiłem zrezygnować. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Nie. Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt.